header-photo

I vindrà el Corte Inglés

“Farem una oposició rigorosa, responsable i alternativa”. Ho vàrem dir el primer dia d’aquest mandat i ho tornem a dir avui. I sincerament crec que ho hem demostrat durant aquests quasi dos anys de mandat municipal.

Avui ho tornarem a fer. Donarem suport als dictàmens que el govern municipal porta a aprovació. I ho farem convençuts que és el millor per Mataró i que s’assoleixen els objectius en aquest tema ens vàrem marcar fa temps. Votarem a favor i podrem dir que sempre hem votat a favor de la vinguda del Corte Inglés a Mataró. Som conscients de la fragilitat de tot el procés i per això les meves paraules, el posicionament del Grup Municipal Socialista tornarà a ser rigorós, responsable i avui especialment prudent. Que mai ningú pugui pensar que els socialistes hem posar entrebancs al progrés d’aquesta ciutat.

No ha estat un camí fàcil, segurament nosaltres mateixos hem comés errors però també estic convençut que no hem estat ni els únics ni els que més errors hem comés en aquest llarg i tortuós procés. Algun dia i amb la perspectiva que dona el temps els historiadors podran escriure-hi i posar negre sobre blanc el que ha passat i el capteniment de cadascú en aquesta història.

No volem mirar enrere, seria fàcil, però seria absolutament estèril. Fa pocs mesos en fer-se pública la darrera sentència vaig dir que ningú perdi la calma i que tot era reconduïble. No passem pàgina, busquem solucions.

És el que fem avui, reconduir una situació i treballar per garantir la vinguda de la gran superfície a la nostra ciutat i al mateix temps salvaguardar la nau de can Fàbregas. Es garanteix encara més la seva reconstrucció i es posa en evidència que la nau havia estat desmuntada i en cap cas destruïda.

Ara se’ns proposa un altre destí, diferent del que nosaltres havíem pensat i que segurament no seria, en aquests temps de crisi, la nostra prioritat. Però no ens oposarem si amb això s’aconsegueix l’acord necessari i es retorna el tema al lloc que mai hauria d’haver abandonat. Al lloc de la política i no als jutjats.

Se’ns porta a aprovació uns dictàmens avalats pels mateixos informes tècnics i jurídics que donaren suport als dictàmens anteriors. Uns nous acords que seran aprovats pels mateixos òrgans de govern que aprovaren els anteriors: el Ple de l’Ajuntament de Mataró i la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

Ens podríem preguntar si ha pagat la pena tots els problemes i entrebancs que s’han hagut de salvar per arribar on som avui. Sincerament, i si el Corte Inglés acaba venint a Mataró i l’antiga nau es reconstrueix al mateix carrer Biada, nosaltres ens donarem més que per satisfets.

Hem cregut sempre en aquest projecte, hem treballat durament per tirar-lo endavant i ara que sembla arribem a la seva materialització continuem creient que és un projecte important per Mataró. Que generarà de manera immediata llocs de treball i que augmentarà la nostra capitalitat comercial i territorial. I això en els temps que corren no és poca cosa.

Per tot això donarem suport, en alguns punts crític però absolutament lleial als dictàmens que avui es porten a aprovació en aquest Ple Municipal.

Text de la meva intervenció en el Ple Municipal d'ahir.