header-photo

Poemes per a la Marató


Fa uns mesos vaig escriure un post amb aquest mateix títol. Es tractava del tanka que vaig escriure per aquesta iniciativa solidària i que va il·lustrar magníficament la Montse Assens. Ara, i a partir d'una iniciativa de micromecenatge, s'ha publicat el llibre que recull els poemes de 152 autors i les il·lustracions de 171 pintors. Ja es pot adquirir el llibre pel servei de subscripció anticipada a la web www.lacomarcaledicions.com

A favor de Mataró

Clarament i sense embuts, la proposta d’un Pacte econòmic, social i per l’ocupació que el PSC ha presentat aquests dies té la voluntat d’anar a favor de Mataró. En uns  moments especialment difícils, en els que la crisi econòmica no afluixa i es manifesta cruelment amb taxes altíssimes d’atur, cal fixar clarament els objectius econòmics pel futur immediat. I aquests objectius no poden ser més que els de la reactivació econòmica de la ciutat i la creació de nous llocs de treball. Aquesta ha de ser la prioritat de les prioritats i en això hem de centrar l’acció política del consistori. Perquè també des del món local es pot treballar per l’economia de la ciutat.

Cert que són les empreses qui creen els llocs de treball, però també és cert que ens calen nous projectes que ajudin a tirar del carro i a situar a Mataró en millors condicions econòmiques que les actuals. Cert també que no partim de zero. Les apostes estratègiques que la ciutat ha fet en els darrers anys (Tecnocampus, Corte Inglés, Plaça de Cuba, ….) i que ara ja ningú discuteix, són una base sòlida sobre la que bastir un nou horitzó per la ciutat pels propers anys. Una economia diversificada, que segueixi fonamentada en els sectors industrials tradicionals, en la nostra capitalitat com a ciutat de serveis i comercial, que exploti al màxim la condició de ciutat marítima, que jugui a fons les seves cartes comarcal i metropolitana, que tingui ben present l’eix Mataró-Granollers, que aprofiti les seves universitats i faci també de la cultura un motor econòmic. Una ciutat que ha apostat per la innovació com a element transversal del seu teixit econòmic i que busca nous impulsos en sectors com l’economia verda.

I per això, ara més que mai, ens calen diàleg, unitat i concertació. Diàleg entre els grups polítics i amb els agents econòmics i socials per definir el model econòmic en el que s’ha de fonamentar la nostra economia futura. Unitat per determinar les prioritats i consensuar les accions a realitzar. Concertació entre iniciativa pública i privada per materialitzar nous projectes empresarials i crear ocupació.

Presentem doncs una proposta per tal que el govern municipal, que és a qui correspon, impulsi un ampli acord a favor de Mataró. Una proposta ben oberta i que sigui capaç de generar, primer el debat, després el consens i per últim les accions necessàries per superar la situació actual i projectar la ciutat en el futur immediat.

Escrit publicat a Capgròs.com

Haikus de primavera -14-Llum de primavera
esclaten els cirerers
vora la borda

Quan l’institucional esdevé partidista
Fa setmanes que vinc denunciant, en un to bastant irònic, el fet que la web municipal s’hagi convertit en una mena de gaseta de l’alcalde. Entrecomillats que mai havien existit, informació sobre reunions absolutament ordinàries i que formen part de la gestió diària de l’ajuntament, notícies que poc o res tenen a veure amb la gestió municipal i que són feina dels mitjans de comunicació, canvis en la web municipal amb foto de l’alcalde en primera plana i amb enllaços a perfils personals en les xarxes socials. I així un sac ple de coses que mai s’havien donat a la nostra ciutat.

Aquesta setmana, però, s’han traspassat les línies vermelles del que és èticament tolerable i s’ha caigut en una instrumentalització partidista de la web municipal absolutament increïble. L’alcalde, el govern municipal i fins i tot el partit al que pertanyen poden evidentment opinar sobre el que creguin oportú. El que no és de rebut és que ho facin en la web institucional i pronunciant-se en termes poc respectuosos, i fins i tot amenaçants, cap a l’oposició. Els grups municipals que el divendres no vàrem donar suport a que l’Ajuntament s’adherís a la línia de crèdit del govern central per pagar factures endarrerides als proveïdors (factures que en el seu 87% corresponen al darrer trimestre de l’any passat) ho vàrem fer segurament per raons diferents. En el cas del PSC les raons van quedar prou explicitades en el propi Ple i en la roda de premsa que vàrem fer el dimecres de la setmana passada. Raons prou argumentades, convincents i molt i meditades.

És obligació del govern, i en primera instància de l’alcalde d’assegurar-se els suports necessaris per tirar endavant els acords de Ple. Explicar els temes a la premsa abans que a l’oposició, no parlar-ne a les comissions informatives pertinents, explicar les coses poques hores abans dels plens, contradir-se públicament, com va passar divendres entre la regidora i l’alcalde, no ajuda precisament a generar les confiances imprescindibles per poder donar suport al govern municipal.

La web municipal és un mitjà de comunicació institucional, que ha d’informar del que fa l’ajuntament i no una eina de propaganda del govern o de l’alcalde. Mai havia estat així i qualsevol notícia que es publicava responia a uns criteris molt rigorosos. Res no es publicava si abans no existia el tràmit administratiu corresponent i s’havia donar compte en la comissió informativa que corresponia als grups de l’oposició. Ara aquests criteris han desaparegut i el rigor ha estat substituït per la instrumentalització política i el partidisme del govern. Al fets i a les hemeroteques em remeto.