header-photo

Quan l’institucional esdevé partidista
Fa setmanes que vinc denunciant, en un to bastant irònic, el fet que la web municipal s’hagi convertit en una mena de gaseta de l’alcalde. Entrecomillats que mai havien existit, informació sobre reunions absolutament ordinàries i que formen part de la gestió diària de l’ajuntament, notícies que poc o res tenen a veure amb la gestió municipal i que són feina dels mitjans de comunicació, canvis en la web municipal amb foto de l’alcalde en primera plana i amb enllaços a perfils personals en les xarxes socials. I així un sac ple de coses que mai s’havien donat a la nostra ciutat.

Aquesta setmana, però, s’han traspassat les línies vermelles del que és èticament tolerable i s’ha caigut en una instrumentalització partidista de la web municipal absolutament increïble. L’alcalde, el govern municipal i fins i tot el partit al que pertanyen poden evidentment opinar sobre el que creguin oportú. El que no és de rebut és que ho facin en la web institucional i pronunciant-se en termes poc respectuosos, i fins i tot amenaçants, cap a l’oposició. Els grups municipals que el divendres no vàrem donar suport a que l’Ajuntament s’adherís a la línia de crèdit del govern central per pagar factures endarrerides als proveïdors (factures que en el seu 87% corresponen al darrer trimestre de l’any passat) ho vàrem fer segurament per raons diferents. En el cas del PSC les raons van quedar prou explicitades en el propi Ple i en la roda de premsa que vàrem fer el dimecres de la setmana passada. Raons prou argumentades, convincents i molt i meditades.

És obligació del govern, i en primera instància de l’alcalde d’assegurar-se els suports necessaris per tirar endavant els acords de Ple. Explicar els temes a la premsa abans que a l’oposició, no parlar-ne a les comissions informatives pertinents, explicar les coses poques hores abans dels plens, contradir-se públicament, com va passar divendres entre la regidora i l’alcalde, no ajuda precisament a generar les confiances imprescindibles per poder donar suport al govern municipal.

La web municipal és un mitjà de comunicació institucional, que ha d’informar del que fa l’ajuntament i no una eina de propaganda del govern o de l’alcalde. Mai havia estat així i qualsevol notícia que es publicava responia a uns criteris molt rigorosos. Res no es publicava si abans no existia el tràmit administratiu corresponent i s’havia donar compte en la comissió informativa que corresponia als grups de l’oposició. Ara aquests criteris han desaparegut i el rigor ha estat substituït per la instrumentalització política i el partidisme del govern. Al fets i a les hemeroteques em remeto.