header-photo

Un nou museu


I un museu que serà important per la ciutat. Aquest matí hem signat amb en la Fundació Carme i Lluís Bassat el conveni de col·laboració per la instal·lació a Mataró del fons artístic de la Fundació. Després de mesos de treball, amb la discreció imprescindible, hem començat a posar els fonaments a una iniciativa que vol ser important.

Important per la cultura de la ciutat i de la comarca. Un museu,amb una magnífica col·lecció de l’art català dels darrers cinquanta anys i que vol actuar com a element central i dinamitzador de les arts plàstiques a Mataró i al Maresme. Perquè es vol treballar en xarxa i que l’impacte del museu sobre la comarca també sigui significatiu.

Important pel Nou Front Marítim. La tria de l’antiga farinera Ylla, al capdavall d’una reurbanitzada ronda Barceló, amb comunicació directa amb el port, al costat d’un emblemàtic edifici dissenyat per en Manuel Brullet. En un sector en plena transformació i que tindrà el museu com a joia de la corona.

Important per la dinamització econòmica de la ciutat. L’aposta per la diversificació econòmica de la ciutat també passa per la cultura. Estic convençut que un museu d’aquestes característiques suposarà un increment important de visitants a la nostra ciutat amb els beneficis econòmics que es poden generar.

De l’acte d’avui hem sortit amb un feix important de feina. Caldrà fer l’inventari de la col·lecció, redactar els projectes museogràfics i museístics, el projecte arquitectònic, resoldre els temes urbanístics, concretar la formula de gestió i cercar el finançament. Ens caldran moltes complicitats, trucar a moltes portes, trobar el suport de les altres administracions, estar obert a privats que vulguin formar part del projecte. Tenim la il·lusió i la determinació de tirar-ho endavant. Volem que Mataró tingui aquest museu.