header-photo

Haikus d’estiu-4-
Sorra vermella
pètals de blanca neu
gràcil al ventet