header-photo

Haikus d’estiu-11-

Brillants prats de dall
marges d’altes freixeres
oceà de verds