header-photo

Haikus d’estiu-13-
Plaça buida
banderetes de paper
enyor de festa