header-photo

Haikus d’estiu-28
Plàcida tarda
serralades de cartó
darrera els camps