header-photo

Treballats, austers i rigorosos
Aquestes són tres paraules que podrien definir força bé els pressupostos de l’Ajuntament de Mataró per l’any 2010 i que avui hem presentat públicament.

Treballats, perquè la seva elaboració ha estat especialment complicada pels escenaris econòmics en els que s’ha hagut de treballar. Uns escenaris d’ingressos amb baixes importants en les aportacions de l’Estat, baixes en la recaptació alguns impostos com ara el de construcció i la voluntat política de no incrementar l’esforç fiscal dels mataronins i mataronines.

Austers, perquè al disminuir els ingressos s’han hagut de reduir les despeses amb caràcter general però posant èmfasi en aquelles que no eren prioritàries i mantenint les que fan referència a promoció social, foment de l’ocupació, habitatge i escolarització. En una situació de crisi com la que estem patint ens cal mantenir l’esforç en l’ajut a les persones que circumstancialment ho estan passant pitjor i en la recerca de treball.

Rigorosos, perquè malgrat la crisi es manté un important esforç inversor municipal i es focalitza en aquells sectors que són apostes de futur per la ciutat. Les més paradigmàtiques d’aquestes inversions són els més de vint-i-cinc milions d’euros que es destinen a la construcció del Tecnocampus o els més de quatre milions que es destinen a la rehabilitació de la nau petita de can Marfà per instal·lar-hi el Museu del Gènere de Punt. Inversions que han de servir per situar Mataró en una bona posició de sortida quan canviï el cicle econòmic.

Atendre les necessitats de les persones i impulsar els grans projectes de futur han estat els dos criteris fonamentals per distribuir els més de dos-cents quatre milions d’euros que conformen el pressupost de l’Ajuntament de Mataró, les seves empreses i organismes autònoms.