header-photo

Solidaris, dins i foraTeniu a les mans el resum de tota l’activitat que en l’àmbit de la solidaritat internacional s’ha portat a terme durant l’any 2009. Podeu comprovar com s’han multiplicat les iniciatives i els projectes i al mateix temps que s’acabaven alguns en naixien d’altres. I també podeu comprovar com el treball conjunt d’administracions i entitats segueix donant bons resultats. Són moments difícils en els que les dificultats de molts països ha augmentat com a resultat d’una crisi d’origen, conseqüències i abast universal, provocada pel descontrol dels mercats financers i per polítiques econòmiques molt determinades. Com sempre han estat els més pobres, els més necessitats, els més vulnerables els que han acabat pagant una crisi de la que no són, ni de lluny, responsables. I això podem estendre-ho des de lo personal a lo col·lectiu, de l’individu als països.

Com poques vegades ens cal reflexionar i molt seriosament sobre els models econòmics i de desenvolupament. L’acció solidària és fonamental mentre hagi injustícies socials al nostre món, mentre l’escletxa entre rics i pobres no es tanqui. Però no podem oblidar la reflexió, el debat si cal, sobre les causes que originen les diferències que converteixen a milions d’homes i dones en esclaus del seu propi món. I al temps que demanem a la ciutadania generositat i compromís, ens caldrà plantejar sense obvietats els debats imprescindibles per superar les dures situacions actuals i posar els fonaments sòlids a un altre món que es fonamenti en els valors de la justícia, la llibertat i la fraternitat.

Malgrat que aquesta sigui la memòria de la solidaritat internacional de la ciutat de Mataró, no vull deixar de referir-me en aquest escrit a les difícils situacions que també entre nosaltres han reclamat de la solidaritat ciutadana. Una dura crisi que ha requerit de tot un esforç important per atendre les necessitats bàsiques de moltes persones i de moltes famílies que han perdut quelcom de preciós com és la feina. I de nou la ciutat ha manifestat el seu caràcter solidari i també de nou les entitats i les administracions hem treballat plegat per pal·liar, dins de les nostres possibilitats i els recursos disponibles, les dificultats socials i personals que la crisi ha generat. De nou Mataró s’ha mostrat com una ciutat solidària. Solidaris també amb els de casa. Solidaris, dins i fora.