header-photo

L'alternativa socialista

Foto Capgros.com


Les passades eleccions municipals han determinat un escenari polític molt inestable i sense que, a hores d’ara, la força política més votada hagi estat capaç d’articular una majoria suficient per poder garantir la governabilitat de la ciutat. El fet que el PSC no hagi estat, malgrat l’empat en el nombre de regidors, la força més votada per primera vegada en un unes eleccions municipals ens fa decantar-nos per començar a construir una alternativa política que garanteixi el manteniment de les polítiques progressistes i d’esquerres que durant aquests 32 anys de democràcia municipal hem vingut liderant. En aquests moments de crisi econòmica la ciutat necessita més que mai que es garanteixi la seva governabilitat i estabilitat política per poder prendre les decisions i impulsar les actuacions imprescindibles per rellançar l’economia de Mataró i generar ocupació.

No podem, ni volem, ignorar la presència a l’ajuntament de l’extrema dreta, que utilitzant un missatge fals i xenòfob, ha aconseguit tenir tres regidors municipals. No podem, ni volem, ignorar els ciutadans i ciutadanes que han manifestat el seu malestar donat el vot a aquesta formació. Davant uns moments de crisi econòmica molt durs i davant les incerteses, els hi volem dir que davant de situacions difícils com les que estem vivim, els missatges simples i falsos no són cap solució, al contrari, empitjoren les coses, i ens tindran treballant pel bé dels ciutadans i ciutadanes. Només treballant, només defensant els principis democràtics i constitucionals que tothom ha de respectar i complir, només amb un nou model econòmic per sortir de la crisi, només des de la necessària integració de les persones nouvingudes, només des de la política i l’autoritat, ... serem capaços de governar les realitats que vivim a la nostra ciutat i a tota Europa.

El PSC s’enfrontarà amb totes les seves forces, des dels nostres principis democràtics, a treballar per la cohesió social. Caldrà desmuntar una a una totes les mentides, falsedats i difamacions que algun partit polític, i especialment PxC ha escampat pels barris de la ciutat amb l’única finalitat de trencar la convivència i treure rèdits electorals. És d’una gran irresponsabilitat i s’equivoquen aquells partits o formacions que busquen desgastar un govern utilitzant els sentiments de la gent, perquè el que sí es desgasta i es posa en perill és la convivència i la cohesió. Estem disposats a liderar aquest treball amb la resta de forces polítiques democràtiques i sobretot amb la complicitat de la societat civil mataronina. Amb tota la pedagogia, paciència i intel.ligència, però també amb tota la determinació necessària per acabar amb els que utilitzen la xenofòbia, l’odi i el conflicte, buscant rèdits electorals.

El PSC és un partit amb vocació de govern, capaç de construir pactes estables i sòlids com hem demostrat al llarg de la història, posant la governabilitat com un dels grans objectius a assolir. De cap manera, però, estem disposats a donar suport a un govern que impulsi retallades en l’estat del benestar o que posi en perill el model de ciutat (metropolitana, compacta, innovadora, sostenible i cohesionada) amb el que els socialistes, sense ambiguïtats, ens hem presentat a les eleccions i que ha rebut el suport de més de 10.000 mataronins i mataronines.

És per això que donarem suport a les polítiques que es corresponguin amb els valors del progrés, impulsin la cohesió social i el desenvolupament econòmic de Mataró. Des de l’oposició també treballarem per Mataró, una oposició responsable, crítica i constructiva, sobretot al servei del benefici, el progrés i la governabilitat de la ciutat. Ben allunyats de la cultura del no que ha caracteritzat durant aquests anys als grups municipals de l’oposició, i proposant alternatives de progrés a l’acció del futur govern. En aquest document volem manifestar quins són els eixos sobre els que substentarem la nostra acció política i les línies vermelles que en cap cas estem disposats a travessar.

1.- Pels socialistes la principal preocupació és el rellançament econòmic de Mataró que ha de permetre generar ocupació i reduir els alts nivell d’atur que patim. Amb una decidida per incrementar la formació dels ciutadans i ciutadanes, la reconversió de les persones aturades des de la formació ocupacional, els recursos personals per estar més i millor preparats, especialment els joves,... Per això seguirem impulsant el Tecnocampus i promourem la creació del Consell Econòmic amb la participació de les administracions, els sindicats i les empreses, l’Agència Estratègica, el Pla de millora de la competivitat dels polígons industrials i el Pla d’Ocupació de Mataró. Treballarem pel comerç de la ciutat reformant el mercat de la plaça Gran i no permetrem cap pas enrere i dilació en la instal·lació del Corte Inglés a Mataró.

2.- Les grans apostes estratègiques de la ciutat i que han de garantir la nostra viabilitat econòmica i social en l’escenari de l’any 2020. El tren orbital, l’ampliació del Port són projectes de futur que no pemetrem s’aturin i de la mateixa manera reclamarem una solució sense dilacions als accessos de la zona nord de la ciutat.

3.- L’urbanisme sostenible com a eina per aconseguir una ciutat per viure-hi i treballar. Per això no es poden aturar els sectors actualment en desenvolupament (Eix Herrera, entorns Biada, ronda Barceló, can Fàbregas del paper, Front Marítim i Cirera Industrial). Seguirem impulsant el Pla Local de l’Habitatge i no permetrem cap acció urbanística que posi en perill l’espai agrícola protegit de les Cinc Sènies. Els objectius marcats en l’Agenda 21 continuen sent el full de ruta de les polítiques mediambientals de la ciutat i evitarem s’aturin projectes de la transcendència del Tub Verd.

4.- La consolidació del Museu d’Art Contemporani, la posta en marxa de la nova Biblioteca Antoni Comas i del Museu del Gènere de Punt, la definició del projecte d’un nou teatre Monumental i el suport a les entitats culturals de la ciutat són elements irrenunciables del projecte cultural dels socialistes per Mataró.

5.- L’espai públic de qualitat i segur han estat elements centrals de les nostres polítiques en els darrers anys i per això no permetrem cap pas enrere que signifiqui la seva degradació, segregació o privatització. Reclamarem a la Generalitat la inclusió de Cerdanyola Sud en la primera convocatòria de la Llei de Barris que es convoqui i no renunciarem al gran projecte esportiu, cultural i social del Triangle de Molins.

6.- Pel governs socialistes l’Educació i la Salut han estat elements d’una gran importància social. Per això no permetrem cap retallada que afecti la qualitat dels serveis educatius i sanitaris i reclamarem la construcció dels equipaments escolars (Marta Mata, Joan Coromines, Molí de Vent, Institut-Escola de Rocafonda, nova escola Angeleta Ferrer i nova escola del carrer Goya, i les noves escoles bressol dels Bombers i de Molí de Vent) i sanitaris pendents (ampliació del CAP Cirera-Molins, nou CAP de Ronda Prim i desenvolupament de Llar Cabanelles).

7.- L’atenció social a les persones i col·lectius més vulnerables han estat una de les grans prioritats del govern municipal durant els darres anys i davant la situació de greu econòmica. Per nosaltres serà imprescindible prioritzar les polítiques socials (famílies, joves, gent gran, aturats) i no permetrem retalls en els recursos ni en els serveis que actualment s’hi dediquen.

8.- El caracter metropolità de Mataró s’ha de reforçar amb la seva capitalitat territorial i per això no renunciarem a projectes de la transcendència del Tecnocampus Mataró-Maresme, el Maresme Marítim, la Xarxa d’Empreneduria i el projecte de televisió pública m1tv.

9.- El nomenament de Mataró com a Ciutat de la Ciència i la Innovació ens obliga de manera especial a continuar apostant per una ciutat intel·ligent que sàpiga aprofitar tots els avantatges de les noves tecnologies per a ser més eficients tant en els sectors públics com en els privats.

10.- La necessària reforma de l’administració pública per a fer-la més eficient i més austera no pot comportar en cap cas, i ens oposarem frontalment, una pèrdua significativa i injustificada de llocs de treball o de qualitat dels serveis públics. Tampoc permetrem cap retrocés, com ens té acostumats la dreta en aquest país, en la transparència de l’acció de govern i que ens ha fet mereixedors en els darrers dos anys del títol de segon ajuntament més transparent d’Espanya.

Aquests són els eixos bàsics i les propostes imprescindibles que caldrà assumir i les línies vermelles que no es podran travessar, davant qualsevol proposta d’acord polític que inclogui al Partit dels Socialistes de Mataró.

Mataró, 31 de Maig de 2011


1 comentari:

Jordi ha dit...

i no heu tingut mes de 30 anys per fer tot això?