header-photo

Haikus d'estiu -55-


L'ull mil.lenari 
mira com passa l'aigua 
camí de la mar