header-photo

Mataró, ciutat netaAlmenys així la volem i per això treballem. Sempre explico la màxima catalana que no és més net qui més neteja sinó qui menys embruta. I avui ho he tornat a repetir a la roda de premsa que hem fet amb motiu de la signatura del contracte de la neteja viària, la recollida de la brossa i la neteja de les platges.

Perquè l’esforç econòmic que els ciutadans i ciutadanes hem de fer per tenir neta la ciutat és molt important. Un 8% de la despesa ordinària de l’ajuntament es destina a la neteja i recollida de la brossa. I això en termes absoluts vol dir 7.300.000 euros per l’any 2007, un quasi 30% més que l’any 2005.

La nova concessió de la neteja té com a concepte bàsic tenir la ciutat neta. Per això cal que es donin les circumstàncies adequades. La primera i la més important requereix la plena complicitat de la ciutadania. Es tracta de no embrutar. Per això poden ser útils les campanyes d’informació i sensibilització. Després cal netejar. No s’escatimaran els esforços humans i mecànics que permeten el nou contracte. El compromís és netejar la ciutat sis dies a la setmana i els eixos comercials tots els dies.

Però també caldrà actuar contra els incívics que embruten la ciutat. Denunciant i sancionant. De fet durant l’any 2005 es varen cursar 1200 denúncies per embrutar la via pública. Els ciutadans ens ho reclamen. Aquesta mateixa tarda, durant la visita a les obres de reforma del passatge Malgrat, varis veïns m’han demanat més contundència contra els que embruten els carrers, no recullen les defecacions dels seus gossos o fan graffitis. L’ordenança de civisme vigent ens permet actuar sobre aquests elements incívics.

La nova concessió també inclou la recollida selectiva de la fracció orgànica. Durant aquest any anirem posant en funcionament aquesta recollida en contenidors especials de color marró. Cal, que també en aquest sentit, els ciutadans facin un petit esforç per separar selectivament la fracció orgànica de la resta de la brossa. I cal fer-ho bé posant cada cosa al seu lloc.

Tindrem una ciutat més neta, una Mataróneta!