header-photo

Barril punyent, Porcel lúcid


Foto El País

Punyent Barril quan planteja en el seu article a la contraportada de El Periódico algunes qüestions sobre l’accident del metro de València. Prudent quan reconeix que ara és el moment de plorar i enterrar els morts, curar els ferits i restituir la normalitat. Crític amb el tractament tan diferent donat a aquest accident i al del túnel de Carmel. Contundent quan dia que a Catalunya no se li perdona ni les desgràcies.

Lúcid Porcel avui a La Vanguardia. “La incoherencia u ofensa naciona-católica se hallará tanto a un lado como al otro, en buena lógica. Pero en estas cuestiones no hay lógica, sino que se fundamentan en el Antiguo Régimen, fatal fantasmón fenecido, o en la magia y la mítica tan incomprensiblemente vigentes como convencidas en cada opción que encarnan la única verdad”. Amb el que està plovent, i el que plourà aquests dies, s’agraeix una visió diferent i crítica del nacional-catolicisme. O de les esglésies nacionals que pel fet és el mateix.