header-photo

10 anys després
Aquest vespre, al centre cívic del Pla d’en Boet s’ha presentat l’informe de conjuntura socioeconòmica del darrer trimestre. Amb aquest nou informe es compleixen deu anys des del primer informe de conjuntura. Per això avui ens han acompanyat a l’acte l’Antoni Serra Ramoneda –que va presentar el primer informe-, en Joaquim Trigo i en Joan Tugores. Per motius de salut no ho ha pogut fer l’Anna Cabré, encara que l’hem pogut sentir en un vídeo. Ha moderat un molt interessant debat en Xavier Subirats.

He resumit, en la meva intervenció, l’evolució socioeconòmica de la ciutat en cinc més: més habitants i més diversos, més gent ocupada, més empreses i més diversificades. I he volgut fixar el futur en superar els reptes actuals de la ciutat. Una ciutat que ha d’atendre correctament les necessitats de més habitants, amb serveis equipament si habitatges, amb un urbanismes compacte, canviant el paradigma del planejament estrictament local pel debat territorial metropolità i el creixement en xarxa. Una ciutat que ha d’aprendre, com el país a tractar correctament la diversitat cultural amb l’objectiu permanent de la cohesió social, treballant per evitar qualsevol segregació territorial o social.

Sense voler renunciar a la nostra tradició industrial però consolidant la ciutat de serveis a les persones, a les empreses i als professionals. Capital d’un territori i plenament metropolitana, entenent Barcelona com a oportunitat i no com amenaça. Posant en valor tots els recursos de la ciutat: el comerç, el patrimoni arquitectònic, cultural i festiu, el front marítim i la nostra situació de porta nord i marítima de l’àrea metropolitana. Amb dos vectors importants: el coneixement com a valor afegit i la innovació i el talent com a elements motors.

He acabat demanant confiança en nosaltres mateixos. En definitiva si no creiem en nosaltres, qui hi creurà? Sense papanatisme, però amb convicció.