header-photo

Metropolitans


Foto Ana Villaverde

Avui en Salvador Milà publica un molt interessant article a El País. Amb el títol “Barcelona-región: capital sostenible y de equidad”, escriu l’ex-conseller sobre la necessitat de considerar aquest territori i la seva articulació com a clau en la definició d’una de les regions més dinàmiques i amb més possibilitats socioeconòmiques d’Europa. Un territori que fa temps va superar l’àmbit de l’àrea metropolitana per projectar-se en clau regional. Ho encerta en Milà quan parla, no només, d’ordenació territorial i de la necessitat de considerar aquest territori com un espai de cultura. També ho encerta quan creu que aquest espai, autèntic laboratori social del país, ha de tenir com a objectiu prioritari permetre el progrés real i en tots els àmbits de la seva ciutadania.
Ho fa justament la setmana que els alcaldes de l’Arc Metropolità ens hem tornat a trobar per repassar l’estat dels treballs del Pla Territorial Metropolità. Un document que es troba, després de anys i anys de dormir en algun calaix de la Generalitat, gairebé a punt i que ha d’esdevenir clau per determinar l’ordenació territorial de la regió metropolitana, fixar el model de creixement en xarxa, establir el sistema d’espais lliures i planificar les infraestructures, de mobilitat i d’altres, que necessitarem. Poc a poc, sovint molt calladament, les ciutats de l’Arc Metropolità hem anat construint un espai polític propi i amb capacitat, primer, d’interlocutar amb les administracions i les institucions de l’àrea estrictament metropolitana i després d’influir en la presa de decisions. Justament el que es pretenia amb la primera declaració, la del 92, de les ciutats de l’Arc.