header-photo

Gamma extra

Autèntica gamma extra el calendari que un grup de joves dels Capgrossos ha editat per finançar el rocòdrom del nou local de la colla.

Dotze fotografies d’en Janus Szpakowski, en blanc i negre, per dotze mesos del 2008.