header-photo

Ciutat ferroviàriaDemà, 28 d’octubre, es commemora el 160 aniversari del tren d’en Biada. Amb aquest nom va ser conegut el ferrocarril que l’any 1848 va començar a funcionar entre Barcelona i Mataró i que va impulsar en Miquel Biada. Aquest ferrocarril va ser el primer de la península ibèrica avançant-se alguns anys al de Madrid-Aranjuez.

Tradicionalment la celebració es limitava a l’ofrena floral al monument que, davant l’estació, es va erigir en memòria de Miquel Biada. Des de fa quatre anys hem volgut ressaltar la commemoració amb l’organització d’una Fira ferroviària i altres actes. Per això, per parlar del futur del ferrocarril, aquest any hem convidat en Jordi Julià, enginyer, i una de les persones que més hi entén d’infraestructures de mobilitat del nostre país. Julià, en una sala de can Palauet plena, va poder explicar el model de desenvolupament futur de la xarxa ferroviària catalana. El tren orbital i la línia de Barcelona van centrar l’explicació i l’interès del públic. El debat, amb nombroses preguntes, va permetre ampliar alguns dels conceptes explicats i aclarir alguns dubtes.

El que va quedar prou clar va ser la necessitat de construir noves infraestructures ferroviàries, de millorar les existents i de fer una aposta decidida per aquest mitjà de transport. Per Mataró, com ara fa cent seixanta anys, el ferrocarril ha de ser un nou element de progrés. En una ciutat que vol continuar sent ferroviària.