header-photo

Innova 360º


Foto Bloc Innova 360º

M’ha agradat que Innova tingui format de fòrum. Lluny de la típica fira que es fonamenta en el producte, Innova s’ha concebut com un fòrum on l’important són les idees. I aquest m’ha semblat un canvi transcendental doncs suposa el pas de l’economia dels productes a l’economia de les idees. Idees que acabaran essent un producte, en forma d’objecte o de servei, però un producte amb el valor afegit del talent.

Perquè d’això es tracta, del talent. El talent que genera les idees que provoquen els canvis. El talent que pot ser espontani, però, que pot ser induït i provocat. El talent que necessita condicions idònies per a ser útil, es a dir per provocar canvis significatius que són els que canvien les condicions de vida de les persones.

El talent que necessita del coneixement, de les oportunitats i de la massa crítica. Per això la nostra aposta estratègica pel Tecnocampus o per la TDT. Perquè creen les condicions adequades pel talent. El coneixement que ens proporciones la universitat, els centres tecnològics. Les oportunitats de les incubadores o dels mitjans audiovisuals. La massa crítica que generen, sobretot, les empreses.

I el paper que han de jugar les administracions públiques en aquests moments de canvis profunds, de crisi estructural. Un paper de motor, d’empenta, lluny de l’estratègia caragol que prediquen alguns (amagar-se dins la closa i espera que escampi), de generador d’oportunitats. Per que quan canviï el cicle econòmic hàgim aprofitat el temps i estiguem en primera línea per aprofitar les noves oportunitats. Ens equivocaríem i profundament si volguéssim afrontar els nous reptes amb formules velles. No ho farem pas!