header-photo

De ports i heliports
Els diaris d’avui es feien ressò de l’aprovació pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat del Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports. Aquest pla preveu la construcció a Mataró d’un heliport. De fet aquest seria el segon heliport de la ciutat que ja compta amb un heliport hospitalari a l’Hospital de Mataró.


Encara que el pla no defineix el lloc exacte on es podria ubicar aquest heliport cal recordar que el Pla Estratègic del Port ja preveu la seva construcció a l’extrem del dic de llevant del port ampliat.


Amb aquest tema sempre he mantingut la mateixa opinió. El que calgui fer en el Port de Mataró cal fer-ho tenint en compte dues premisses bàsiques: el Pla de Ports de Catalunya, que permet l’ampliació del port de Mataró en uns quatre-cents amarraments, i el Pla Estratègic del Port. Sense fer volar coloms, encara que en aquest cas si que ens convé fer volar helicòpters.