header-photo

Una oportunitat per Mataró

Foto J. Salmoral

Avui constituïm aquesta Comissió d’Impuls del Projecte Mataró Marítim que va néixer de l’aprovació per part del Ple Municipal de la resolució conjunta dels grups municipals del PSC, CiU, PP, ICV-EUiA i ERC. Recollia aquesta proposta les aportacions prèvies que s’havien fet al document, també aprovat per Ple el novembre del 2006, “El Front de Mar de Mataró, una estratègia de desenvolupament” i que tenia com a amb objectiu posar en valor les potencialitats del Front de Mar com a un dels motors de desenvolupament de la ciutat.

Els canvis que s’han produït en els darrers anys a la ciutat van fer plantejar als grups municipals la necessitat de fer un nou plantejament que possibilités un salt qualitatiu en el posicionament estratègic de Mataró en relació al mar. La nostra ciutat ocupa un lloc privilegiat en la costa nord de Barcelona i és la ciutat més gran entre l’àrea metropolitana barcelonina i Montpeller. És situa també com a sortida natural al mar d’un conjunt de comarques catalanes d’interior: Vallès Oriental, Osona, Ripollès.

Aquestes circumstàncies cal aprofitar-les decididament i convertir la nostra condició de ciutat marítima en una gran oportunitat per la ciutat. Oportunitats en els camps mediambientals, industrial, de coneixement i econòmic. Fa temps que la ciutat treballa en aquesta direcció: la construcció del port, la recuperació de les platges, la salvaguarda de l’Alguer, els projectes urbanístics del Front Marítim són exemples prou clars d’aquestes polítiques.

Cal, però, un impuls encara més decidit. Un impuls que situi encara més el mar com a eix estratègic de desenvolupament socioeconòmic de Mataró. Aquesta va ser la intenció política dels grups que donaren suport a la resolució aprovada pel Ple de l’Ajuntament i que s’ha de concretar en l’elaboració d’un Pla Estratègic que té com a objectiu convertir la nostra ciutat en un referent marítim nacional i internacional.

Teníem també clar que l’impuls i l’elaboració d’aquest Pla Estratègic havia de ser compartit amb els agents socials i econòmics vinculats amb els sectors marítims i nàutics i amb el conjunt de la ciutadania. Per això es va disposar la constitució d’aquesta Comissió que avui comença el seu treball i que està formada per persones ben diverses però que poden aportar i molt al debat i a la definició de les polítiques a impulsar i de les accions a realitzar.

Comencem doncs formalment a treballar en un projecte il·lusionant, ambiciós i compartit. Un projecte que volem sigui de tota la ciutat i que serveixi per a tothom. Si Mataró és una ciutat d’oportunitats, el mar, tot el que hi està vinculat, és una gran oportunitat per Mataró. Dependrà en gran part de nosaltres aprofitar-la!

1 comentari:

Naya ha dit...

La foto del post es magnífica. L'oportunitat, també.