header-photo

District heating


Foto Quico Melero
Afegeix una imatge

Una la que divendres van fer a Mataró els membres d’Arquitectura i Sostenibilitat per conèixer el Tub Verd. L’altra la que jo mateix vaig fer dimarts passat a Sheffield per conèixer l’experiència de distribució d’aigua calenta a partir de la calor obtinguda en la incineració de les brosses domèstiques. I la tercera a Jaén per participar en la fira Bióptima on s’han explicat diverses experiències de subministrament de calor obtinguda a partir de la biomassa.

Iniciatives que s’emmarquen dins del que s’anomenen “district heating”. Sistemes centralitzats de calor, obtinguda de fonts diferents, que es distribueixen per les ciutats, escalfant edificis públics i privats. Un sistema molt freqüent a països nòrdics i del centre d’Europa que tot just es comença a implantar en algunes de les nostres ciutats i que responen als principis de sostenibilitat i descentralització que seran claus en els nous models energètics europeus.