header-photo

Densa i compacta


S’ha aprovat inicialment el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Han estat molts, massa anys, per poder acabar de definir aquest importantíssim document. L’Oriol Nel·lo ha estat el responsable polític que ha donat l’impuls final a un document que semblava condemnat a una llarga travessa del desert convergent.
Aquest document és d’una transcendència clau per l’ordenació territorial de l’àmbit metropolità barceloní i aposta per un model ben definit de ciutats denses i compactes, per un sistema molt potent d’espais lliures i per una xarxa de transport públic que estructura el territori.
Per Mataró significa la confirmació que les apostes urbanístiques que es deriven del Pla General d’Ordenació i les modificacions que s’han anat introduint, respectant els criteris del PGO i adaptant-lo a les noves circumstàncies de la realitat socioeconòmiqes de la ciutat, han estat les correctes. Una ciutat compacta, de límits ben definits, que barreja usos quan aquests són compatibles i que preserva una part molt important del territori del terme municipal com a zona agrícola i com a zona forestal.
Una ciutat per viure i treballar com corrobora l’estudi de mobilitat del Maresme que la Cambra de Comerç va presentar fa uns dies i on torna a quedar clar -malgrat els que continuen dient lo de la ciutat dormitori- que tenim una taxa d’autocontenció laboral de les més altes de les ciutats de l’arc metropolità.