header-photo

Elogi de la impuresa“No tenemos una sola identidad. Podemos tener una identidad nacional, una identidad ética -que no es menos importante-, una identidad cultural y muchas otras. Yo estoy seguramente mucho más cerca de un liberal de Uruguay que de un fascista italiano, por ejemplo. ¿Por qué ser italiano o catalán debe ser más importante que ser creyente o no creyente? Si alguien me dice que es creyente voy a saber algunas cosas sobre su identidad mucho más reveladoras que si me dice que es español".

Són paraules de l’escriptor Claudio Magris que reprodueix J. M. Martí i Font en un article a El País de dijous. Escriu també aquest periodista un ampli reportatge al Quadern del mateix diari sobre el cicle de conferències que sota el títol de “Impureses. Apunts sobre la condició humana” ha organitzat el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Val la pena llegir les opinions sobre la contaminació de cultures del segle XXI de personatges com l’escriptora Lisa Appignanesi, el monjo de Montserrat Lluís Duch, el professor d’història Dipesh Chakrabarty, els filòsofs Axel Honneth i Clément Rosset, el periodista Misha Glenny, el catedràtic de geografia Ash Amin i el teòleg Hans Küng.

Podeu seguir les conferències i els debats a la pàgina web del CCCB.