header-photo

Sis qüestions sobre el litoralFa pocs dies varem celebrar a Mataró una reunió de treball amb alcaldes dels pobles costaners del Maresme afectats pel temporal de Sant Esteve i representants del Ministeri de Medi Ambient. Es tractava d’escoltar les propostes per la regeneració de les platges i dels passeigs marítims malmesos pel temporal. Més enllà de les solucions d’urgència que cal executar immediatament em va interessar plantejar les sis qüestions imprescindibles en el debat de les platges del Maresme.

La primera qüestió seria la deguda protecció a la qualitat de les aigües del litoral i del fons marítim amb especial atenció als alguers.

La segona fa referència a la necessitat de regenerar les platges i assegurar el seu manteniment posterior. No vull entrar sobre el millor mètode de regeneració i/o estabilització doncs són debats tècnics molt complexes que han de resoldre els professionals qualificats. De totes maneres el mètode que s’utilitzi ha de ser el màxim de respectuós amb el medi ambient.

La tercera qüestió és la necessitat de donar continuïtat als passeigs marítims ja construïts, urbanitzant els trams que falten i connectant-los entre ells amb sendes de vianants.

La quarta qüestió a resoldre és l’accessibilitat als passeigs i a les platges mentre existeixi la doble barrera del tren i de la carretera. Passos suficients però també passos en condicions, amplis, ben il•luminats.

En cinquè lloc s’hauria de resoldre els usos permesos en la zona de domini marítim terrestre, donant seguretat jurídica a ajuntaments i particulars.

En darrer terme, i no menys important, cal garantir la seguretat de les infraestructures que passen arran de costa i que es veuen especialment afectats pels temporals tal com actualment passa amb els col•lectors i la via del tren.

Per tant el que cal fer és impulsar un acord estratègic entre administracions que plantegi solucions a aquestes sis qüestions si volem recuperar plenament el litoral de la comarca. Un litoral que té una gran importància per l’economia de la comarca i per l’ús massiu que en fan els ciutadans.