header-photo

Tots iguals?Pels que continuen opinant que tots són iguals només cal donar una ullada al vídeo de l'inefable Mayor Oreja.