header-photo

Polítiques ambientals i món local
Des de bon principi, la Diputació de Barcelona s'ha mostrat molt interessada en recolzar i difondre entre els seus municipis el Pacte d'Alcaldes/esses per l'energia contra el canvi climàtic, una ambiciosa iniciativa de la Comissió Europea que pretén portar al món local els objectius del ‘triple 20', és a dir, reduir un 20% les emissions de CO2, aconseguir un 20% d'eficiència energètica i fer servir un 20% d'energies renovables. D'aquest projecte en parlem amb Joan Antoni Baron, alcalde de Mataró i diputat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Què és el Pacte d'Alcaldes?
El pacte d'alcaldes és una iniciativa del comissari europeu d'energia, Andris Piebalgs, que fa un any va posar en marxa aquesta idea de fer un pacte a nivell de ciutats amb l'objectiu de que a l'any 2020 s'hagin reduït un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle, ser un 20% més eficients energèticament i també que el 20% de l'energia que es consumeixi a les ciutats provingui de fonts netes, renovables.
L'anomenat ‘triple 20', els mateixos objectius que s'ha marcat la Unió Europea...Sí, però més enllà dels objectius, el Pacte d'Alcaldes té una especial transcendència, ja que la Comissió Europea, a l'hora de posar en marxa un projecte d'aquesta envergadura, ho ha fet directament amb els ajuntaments, obviant d'altres institucions més grans, nacionals o regionals.

¿Per què?
En primer lloc, perquè tot allò que té a veure amb les grans polítiques ambientals acaba passant sempre pels ajuntaments, i en segon lloc per la capacitat que tenen els ajuntaments per crear complicitats amb els ciutadans. Això últim és lo més important de tot, ja que la Comissió Europea ha entès que amb les lleis i reglaments no n'hi ha prou, i si no som capaços de canviar també els hàbits i costums dels ciutadans no aconseguirem aquests objectius.

I es pot fer, això?
Sí, és exactament el mateix que hem fet ja amb els residus i l'aigua. Recordem com estàvem fa un any amb la sequera, patint perquè no plovia, i tot el que van fer els ajuntaments per sensibilitzar a la població i fomentar l'estalvi. Les mesures que es van prendre llavors per estalviar aigua s'han mantingut, la gent no ha tret els difusors de les aixetes. I el mateix ha passat amb els residus, un cop la gent ha donat el pas i ha començat a separar-los difícilment torna enrere. Lo important són aquests canvis d'actitud, i és el que hem d'aconseguir ara amb l'energia, un tema clau pels municipis.
'Amb lleis i reglaments no n'hi ha prou, si no som capaços de canviar també els hàbits dels ciutadans'

Per què es tan important, l'energia?
Primer de tot, perquè els municipis han de garantir la seguretat del subministrament. Crec que poc a poc ens encaminem cap un nou model energètic, descentralitzat, sostenible i en xarxa, fugint de l'actual model on tots depenem d'una gran central que si es para ens deixa penjats. Serà un model descentralitzat, perquè hi haurà moltes petites fonts de generació d'energia, des de parcs eòlics fins a minicentrals hidroelèctriques, de cicle combinat... i que s'estructurarà en xarxa per garantir el subministrament. I serà sostenible perquè per sobre de tot apostarem clarament per les energies renovables. És aquí on els ajuntaments han d'intentar ser el màxim d'autosuficients.

Què implica per a un municipi adherir-se al Pacte d'Alcaldes?
Un cop expressen la voluntat d'adherir-s'hi, els ajuntaments signen un conveni amb la Diputació de Barcelona. I en el termini d'un any, nosaltres els ajudem a fer un PAES (Pla d'Acció per l'Energia Sostenible), que és el full de ruta que dirà què han de fer els municipis per assolir els objectius del triple 20. Per exemple, millorar l'eficiència de l'enllumenat públic, aïllar tèrmicament les escoles, instal·lar plaques solars, aprofitar la biomassa, l'energia geotèrmica... Elaborar un PAES és un dels requisits que estableix el pacte i que després s'haurà de validar des de Brussel·les. Això no és un brindis al sol, ja que si no s'assoleixen els objectius marcats et poden fer fora del pacte.

Quin és el calendari establert?
Ara mateix estem elaborant una seixantena de PAES, i calculem que de cara a la tardor tindrem elaborats els de tots els municipis adherits. A partir d'aquí, començarem a programar les inversions.

I quan començarem a veure els resultats?
Penso que d'aquí un any ja començarem a veure resultats. Hem de ser ràpids, perquè els primers objectius estan fixats pel 2012.
Les mesures que estableix el pacte només afecten els edificis públics?En principi són mesures que poden afectar tant a edificis públics com privats, però caldrà veure com avancem amb el tema de les ordenances. Però bé, ja hi ha molta feina feta en aquest sentit, com ara el nou Codi Tècnic de l'Edificació, i que ara haurem de controlar que es compleixi, perquè potser algú pot pensar que ara amb la crisi econòmica això no s'ha de complir, quan és tot el contrari. Aquestes mesures donen valor afegit i generen ocupació de qualitat no deslocalitzable, i per tant, ara és el moment de ser rigorosos.

I tot això, tindrà un cost pels municipis?
Fer coses sempre costa diners, però nosaltres creiem que al final els beneficis que obtindran els ajuntaments seran més grans. Hi ha teories, com ara la que defensa a Itàlia Berlusconi, que diuen que ara no és el moment de preocupar-nos per aquestes coses, però nosaltres pensem just el contrari, ja que la factura que haurem de pagar si no fem res serà molt més alta. Posaré un exemple: canviar les bombetes dels semàfors per LEDS significa estalviar un 90% de l'energia que consumeixen. Nosaltres ajudarem a que es pugui realitzar aquesta inversió, però cal pensar també en els diners que s'estalviarà cada any l'ajuntament un cop hagi fet el canvi. El mateix passa amb el lloguer de sostres d'edificis públics per instal·lar plaques fotovoltaiques: els ajuntaments podran establir cànons d'explotació a les empreses que també suposaran ingressos nets pels consistoris.
Hem calculat que la taxa de retorn per les inversions necessàries està al voltant dels 11 anys. A partir d'aquest moment, les instal·lacions estaran amortitzades i començaran a generar estalvi corrent.
'En aquest moment hi ha uns 500 ajuntaments de tota Europa adherits al pacte, dels que 87 són de la província de Barcelona'

Quin és el paper que juga la Diputació de Barcelona en el Pacte d'Alcaldes?
El febrer d'aquest any nosaltres ens vam reunir amb el comissari a Brussel·les i li vam dir que estàvem interessats en fer difusió del pacte entre els municipis de la província de Barcelona i realitzar una feina d'agregació de municipis per dur a terme la iniciativa. A la Comissió li va agradar molt la idea, ja que Brussel·les té un problema de mida vers els ajuntaments: sí que pot treballar amb les ciutats grans, les capitals, però li costa molt més arribar als municipis petits, per això col·laborar amb una institució intermèdia com la Diputació li facilita moltíssim la feina.
Com a territori, som els que de lluny hem aportat més ajuntaments i més ciutadans al pacte: en aquest moment hi ha uns 500 ajuntaments de tota Europa adherits al pacte, dels que 87 són de la província de Barcelona.
La Comissió Europea
ha reconegut el model de la Diputació de Barcelona en aquest punt...Sí, el nostre model de treball s'ha anat replicant a d'altres llocs, bé copiant el que fèiem aquí o bé per iniciativa pròpia. La Diputació de Huelva està treballant de la mateixa manera, també la Diputació de Jaén, i alguna institució a Itàlia ho està posant en marxa inspirant-se en el nostre model de servir d'intermediari entre els municipis i la Comissió Europea.
D'altra banda, sembla que el Banc Europeu d'Inversions aportarà un crèdit de 500 milions als municipis de Barcelona per donar un cop de mà. És ja oficial?No, encara no ho és, i vull ser molt prudent amb això. El BEI hi està molt predisposat i ho veu amb bons ulls, però l'aprovació del crèdit encara ha de passar pel seu consell d'administració, i desprès haurem de signar un conveni entre el BEI, les caixes catalanes (bàsicament la Caixa de Pensions i la Caixa de Catalunya) que hi estan col·laborant i la pròpia Diputació per veure com ho articulem tot. El nostre principal objectiu és que aquests crèdits no imputin com un nou deute pels ajuntaments, ja que molts d'ells estan al límit d'endeutament, i per això estem buscant la fórmula perquè siguin les empreses que després gestionaran les noves instal·lacions les que s'endeutin i inverteixin en les mesures. D'aquí un mes estarem en condicions d'anunciar com articularem els crèdits.

Amb 500 milions n'hi haurà prou?
Nosaltres vam fer un estudi per conèixer el potencial de la província de Barcelona en eficiència i energia solar fotovoltaica. Segons aquest estudi, la inversió total necessària seria d'uns 3.000 milions d'euros. Per tant, aquest primer paquet de 500 milions va a compte dels 3.000 necessaris i es destinarà a mesures que han d'estar en marxa el 2012.

I quin seria el potencial de reducció d'emissions de CO2?
Segons l'estudi que vam encarregar, el potencial a la província de Barcelona seria d'una reducció de 500.000 tones de CO2 anuals aplicant només aquestes dues mesures, eficiència i fotovoltaica.
Sembla que aquestes ajudes també serviran per crear ocupació...Sí, Greenpeace va fer un informe en el qual es diu que per cada MW d'energia renovable instal·lada es creen uns 50 llocs de treball. Per tant, i segons els nostres càlculs per aquesta primera fase, tenim un potencial de solar fotovoltaica de 87,5 MW -l'eficiència energètica ens donarà uns 200 MW més-, de manera que si fas la multiplicació obtenim uns 5.000 nous llocs de treball, aproximadament. A més a més, com ja he dit, son llocs de treball qualificats i no deslocalitzables.

Quines mesures tindran preferència?
La Comissió Europea insisteix molt en l'energia solar fotovoltaica i l'eficiència, però jo crec que hem d'intentar anar una mica més enllà i buscar solucions com el district heating o l'aprofitament de la biomassa, que en alguns llocs -sobretot al món rural- té un gran potencial. Limitar-nos a una única mesura pot ser més fàcil a nivell organitzatiu, però jo crec que hem d'apostar per un ventall més ampli.

Finalment, què els hi diria als ajuntaments que encara no s'han afegit al pacte?
Els municipis tenen una preocupació fonamental, i és d'on trauran els diners per dur a terme les inversions necessàries. Des del moment en què nosaltres podem garantir que la inversió inicial es cobrirà amb els crèdits del BEI, sense cost pels ajuntaments, crec que la decisió d'adherir-se al pacte és molt més fàcil.


--Més informació:
Web de la Diputació de Barcelona sobre el Pacte d'Alcaldes/esses
Versió oficial del Pacte dels Alcaldes/esses (PDF)
Web del Covenant of Mayors, de la Comissió Europea (en anglès)

Notícies relacionades a 'Sostenible.cat':
Més de 300 municipis de la Unió Europea signen a Brussel·les el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses

Entrevista que en Jordi Flamarich m'ha publicat a la revista digital Sostenible