header-photo

Haikus d’estiu-6-Entra la barca
com una carícia
fineix la tarda