header-photo

Santa Maria, en l’inici del segon mil·lenniEn el moment de tancar els actes de celebració del primer mil·lenni de Santa Maria de Mataró s’escauen algunes reflexions sobre el passat, el present i el futur de la basílica mataronina.

Un passat estretament lligat amb la configuració de la ciutat i la seva personalitat. No s’entendria la història de Mataró sense la presència secular de la parròquia i la basílica de Santa Maria. Durant segles els afers personals i socials dels mataronins i mataronines varen girar entorn de la institució eclesiàstica fins que l’administració pública va anar assumint aquest paper central en un procés, no sense tensions, de secularització creixent. Aquest procés afecta de manera directa a la funció de la pròpia basílica que passa a convertir-se, sense abandonar la seva funció litúrgica, en monument emblemàtic de la ciutat i espai cultural d’àmplies possibilitats.

És en el present, molt més lluny del debat religiós, on s’instal·la la necessitat de la rehabilitació integral de la basílica de Santa Maria. Una rehabilitació que serà difícil, cara i llarga, i per la que cal mobilitzar recursos propis i aliens. Recursos de les administracions públiques, de la ciutadania i de la pròpia església. Un esforç compartit i necessari per recuperar la monumentalitat de l’edifici i poder explotar totes les seves possibilitats culturals.

És precisament del caràcter monumental de la basílica de Santa Maria que tracta aquest llibre que teniu entre mans. Fruit del treball i del profund coneixement que en tenen els autors dels textos i en Ramon Manent. Uns amb les paraules escrites i l’altre amb l’ull finíssim de la seva càmera de fotografiar ens mostren la grandiositat i la bellesa de la basílica mataronina.

En l’inici del segon mil·lenni de la basílica aquest llibre ens farà apreciar encara més aquest gran monument i entendre la necessitat de la seva rehabilitació.