header-photo

Haikus d’estiu-12-
Fantasmagòrics
com velles carcanades
tombades pel torb