header-photo

Haikus d’estiu-19-
Pedres entre troncs
Santa Creu de Buiro
com una borda