header-photo

Haikus d’estiu-25-

Juga la boira
com a fer i amagar
amb velles cases