header-photo

Cada metre és preciósActe d'entrega aquest matí de les claus dels habitatges de lloguer per a joves del Pla d’en Boet. Previstos en el Pla Local de l’Habitatge –i en el Pacte per l’Habitatge que alguns ja han repudiat- aquests noranta quatre pisos s’han construït en el solar d’equipaments de darrera la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Són els primers habitatges construïts, tal com va destacar el conseller Francesc Baltasar, pel govern de Catalunya en trenta anys a Mataró. Uns pisos que s’entreguen ara i als que seguiran els del carrer Cristina, Meléndez, Churruca, Núnez de Balboa ja en construcció i els futurs del Rengle i Figuera Major. Continuem pensant que aquestes promocions són imprescindibles per facilitar l’accés a l’habitatge a determinats col·lectius.

El fet d’haver estat construïts en terreny d’equipaments, qüestió que no fa massa anys defensava algun ideòleg polític de la ciutat que ara opina exactament el contrari, és una bona demostració de la voluntat del govern municipal d’aprofitar cada metre quadrat i cuidar-lo com quelcom preciós. Amb un model de ciutat urbanísticament compacta, amb els límits ben definits i els usos determinats, cal treure’n el màxim profit possible als solar lliures i als que es puguin generar reciclant sòl a partir d’espais obsolets. És el que venim fent en molts indrets i que ens permeten aprofitar tota la superfície del solar com a equipament en planta baixa i construir habitatges dotacionals a sobre. És l’exemple del Pla d’en Boet on sota els habitatges es situaran les noves aules de l’escola d’adults Alarona i altres espais d’ús municipal. I és que cada metre és preciós!