header-photo

Consell de ciutat


Sessió aquesta tarda del Consell de Ciutat per tractar els temes del Pressupost i del Pla d’Actuació Municipal pel 2010. El d’avui era un Consell dels que anomenem oberts doncs hi poden participar, a més dels membres del propi Consell, membres de tots els consells territorials, sectorials, organismes autònoms i empreses municipals. Una molt ampla representació de la ciutadania que és cridada a opinar i fer propostes.

De fet aquest era el segon Consell de Ciutat per tractar el pressupost del 2010. El primer va ser al mes de juny quan el govern municipal va presentar les línies prioritàries per l’any vinent. Aleshores el Consell va fer una sèrie d’aportacions que s’han incorporat a la proposta que avui s’ha treballat i que també ha passat pels consells territorials i sectorials. Tot un llarg procés de participació que fa que els documents siguin treballats i enriquits progressivament.

Sense cap pedanteria ni cofoisme, perquè segurament ens queda encara molt de treball, crec que estem davant d’un dels processos de participació més complexos dels que conec en el món municipal. I encara queden dos debats en el Ple i una Audiència Pública.