header-photo

De nou la subsidiarietat
Reunió aquesta tarda a Madrid, al Ministeri de Política Territorial, del Plenari de la Comissió Nacional de Política Local. Tres projectes de llei damunt la taula que necessiten informe previ del món local i que hem debatut llargament.

Més enllà del que avui se’ns proposava per discutir i informar, la preocupació del món local per haver d’estar sempre reivindicant el nostre paper en la governabilitat del país. Massa sovint hem d’estar reclamant que se’ns tingui en compte a l’hora de dissenyar les polítiques que sovint després ens toca aplicar a les nostres ciutats. Tant costaria entendre definitivament el concepte de subsidiarietat, deixar de confondre-ho amb subsidiari, i actuar en conseqüència?

Clar, que com ha explicat en Gaspar Zarrias que presidia la reunió, cap altre govern espanyol ha posat a disposició dels ajuntaments 13.000 milions d’euros en dos anys. I afegeixo que encara ens recordem que com ens havien de compensar l’IAE.