header-photo

Dades sosteniblesFoto Lluís Martínez

Aquest vespres s’ha presentat a can Palauet l’Informe de Conjuntura Econòmica del primer semestre del 2009. Com és costum a l’extens informe s’acompanya un estudi monogràfic. En aquest cas ha estat el Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 de Mataró que el Ple de l’Ajuntament va aprovar fa uns mesos. Fent una comparativa dels indicadors de sostenibilitat es pot avaluar tot el camí fet en temes mediambientals en els darrers anys a la ciutat de Mataró. Un parell de dades a destacar (i a l’espera que el document estigui penjant en el web municipal) ho posen clarament de manifest:

L’any 2002 gastàvem 124 litres d’aigua per persona i dia de consum domèstic i l’any 2009 aquest consum s’havia reduït a 103’7 litres. Mentre el 2002 el percentatge de residus recollits selectivament era del 18’7 %, set anys després aquest percentatge havia augmentat fins el 35’2 %. Bones pràctiques mediambientals dels mataronins i mataronines.