header-photo

Dia estratègicI per partida doble. Signatura aquest matí d’un protocol de col·laboració per desenvolupar l’eix Mataró-Granollers entre els ajuntaments de les dues ciutats:

“Mataró i Granollers comparteixen les característiques de ciutats de l’arc metropolità, capitals de comarca, ciutats innovadores, amb llarga tradició industrial i de ciutats de serveis i que han fet de la creativitat i l’educació dos dels seus principals actius”.

Un acord que es sustenta sobre tres grans eixos: territorial, d’innovació econòmica i de talent i educació. Ara cal desenvolupar aquests eixos, elaborar una agenda de treball i un calendari d’actuació. Un acord estratègic que es sustenta en un model de Catalunya en xarxa on cal reforçar el paper de les ciutats i dels internodes que les uneixen.

I explicació al Consell d’alcaldes i votació al Consell Comarcal de la Proposta per la Mobilitat del Maresme. Un altre acord estratègic que ha estat possible gràcies a la responsabilitat, paciència i generositat dels grups comarcals que durant molts mesos hem estat treballant, conjuntament amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per arribar a un ampli acord que ens hagués agradat unànime. Un acord de referència que desenvolupa un model de mobilitat a la comarca que resol problemes i planteja solucions. Transport públic, infraestructures, política de peatges amb criteris de mobilitat sostenible, són els elements claus d’aquest acord.

Mesos i mesos de feina que avui, per aquelles casualitats, s’han concretat en dos acords estratègics per Mataró i pel Maresme.