header-photo

El tresor amagat


Tenim fama els mataronins de ser gent discreta, de la que no li agrada aparentar ni posar més pa que formatge als assumptes. Deu ser per això que un dels tresors de la ciutat el tenim ben amagat sota uns quants metres d’aigua de mar. Em refereixo a l’alguer de Mataró, el millor conservat de tota la costa catalana i que fa anys és objecte d’estudi pels especialistes marins.

El dilluns es va presentar l’estudi de cartografia i caracterització biològica que l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha encarregat sobre l’alguer de Mataró. De fet va ser la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS) qui va demanar a l’Ajuntament que es fes aquest estudi per tenir un coneixement encara més exhaustiu de la praderia submarina de posidònies. L’SPAS ha estat històricament una entitat clau en el coneixement i preservació de l’alguer.

Podeu trobar tota la informació sobre l’alguer de Mataró a la pàgina web de l’Ajuntament de Mataró.