header-photo

Haikus d’estiu -36-



Vespral tempesta
que pinta un cel ponent
de pausats colors