header-photo

Haikus d’estiu -44-


Mar de verds dels prats
tacat per les estrelles

del panical blau