header-photo

Haikus d’estiu -49-

Muda la borda
davant silencis d’homes
vençuts pels temps