header-photo

No són els toros, és Catalunya!


Amb el recurs presentat avui pel PP contra l’acord del Parlament de Catalunya de prohibir les corrides de toros s’ha tornat a demostrar que al PP el que realment l’interessa és l’anticatalanisme. Bé sigui per aconseguir vots a la resta d’Espanya, bé sigui per aconseguir-los dins de la mateixa Catalunya. I sense cap mena de sentit de la responsabilitat política. Si per aconseguir un grapat de vots a la resta d’Espanya cal tibar la corda fins a límits perillossísims per la pròpia supervivència de l’estat no tenen cap mena de problema. Si el que es tracta és d’arreplegar vots dins de Catalunya encara que sigui jugant amb el risc de trencar la unitat civil del poble català, doncs tampoc cap problema.

Només amb aquests supòsits es pot explicar el recurs dels toros quan a Canàries fa anys es van prohibir sense cap problema. O els recursos contra articles de l’Estatut idèntics als d’altres comunitats autònomes i promoguts pels mateixos populars. O el més recent, i molt més greu, contra el reglament del català de l’Ajuntament de Barcelona i que ja han anunciat que faran extensiu a d’altres poblacions. Un exercici més d’aquests irresponsables aprenents de bruixots! Encara que tot plegat no sigui tan divertit com a la pel·lícula de Dysney.