header-photo

Haikus d’hivern -1-Plàcid sol d’hivern
en les pastures seques
verd esquitx del pi