header-photo

La rehabilitació urbana: un procés continuLes ciutats, com els palimpsest, es rescriuen de manera continua. Mataró, una ciutat bimil·lenària, que ha fet l’opció de l’urbanisme compacte està obligada al reaprofitament continu del sòl i del parc immobiliari del que disposa. Al mateix temps ha de rehabilitar i donar nous usos als edificis patrimonials que són referent del passat de la ciutat. La rehabilitació urbana és un procés continu, sense final, en el que cal estar sempre immers.

En aquest nou número de la revista municipal podeu trobar un ampli reportatge sobre tot el treball fet en la rehabilitació d’habitatges durant aquests darrers quatre anys. Dos han estat els grans eixos que han permès presentar aquest balanç en la rehabilitació: El Pla Local de l’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró i la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. El Pla de l’Habitatge contempla com uns dels seus objectius principals la rehabilitació, la supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors especialment en els barris beneficiaris de la Llei de Barris i que ha representat un total de 4.916 llicències d’obres de rehabilitació tramitades. Això ha estat possible al treball coordinat i a l’esforç de particulars i administracions públiques i amb la voluntat de posar al dia els habitatges de la ciutat. I al mateix temps es posa de manifest la utilitat i necessitat del Pla d’Habitatge i de la Llei de Barris.

Paral·lelament ha estat molt intensa la feina feta en la rehabilitació d’edificis públics patrimonials: el mercat de la plaça de Cuba, la nau Gaudí, can Marfà, la nau Mingell, la casa Capell, l’Escorxador o les naus de Cabot i Barba són un clar exemple de l’enorme esforç realitzat per recuperar i tornar a utilitzar com a equipaments socials o econòmics edificis històrics de la ciutat. Allò que va ser útil pels avis i els pares en els segles XIX i XX ha de tornar a ser útil per la ciutadania del segle XXI. Una bona plasmació del: Mataró, la ciutat per treballar i viure.
Editorial del butlletí municipal Més Mataró