header-photo

Passant comptesConsell de ciutat aquest vespre per explicar el balanç del Programa d’Actuació Municipal (PAM) del 2010. Un mes just d’acabar l’any estem en condicions de portar al màxim òrgan de participació de la ciutat els resultats de la gestió municipal del 2010.

El PAM del 2010 tenia 54 objectius, 96 programes i 433 accions. Avui el balanç presentava 365 accions (el 84’3%) fetes segons el calendari previst, 36 accions que pateixen algun retard (el 8’3%), 10 accions que tenen importants dificultats (el 2’3%), 21 accions que s’han traslladat al PAM d’aquest any (el 4’8%) i 1 acció que s’ha suspés. Malgrat el dur any econòmic i polític que hem passat el balanç de govern ha estat important i així ho han reconegut algunes de les persones presents en el Consell de Ciutat.

Podeu trobar el document de balanç del PAM 2010 en la web municipal en l’apartat Retiment de comptes.