header-photo

Nit de la Solidaritat


Una nova edició de la Nit de la Solidaritat que servirà, entre altres coses, per fer balanç i passar comptes del que ha estat l’any 2010. Tot el treball de l’Ajuntament i de les entitats solidàries de Mataró recollit en aquesta memòria que teniu a les mans.

El 2010 ha estat un any marcat pel terrible terratrèmol d’Haití que va assolar el país més pobre d’Amèrica, amb centenars de milers de víctimes i damnificats i que va deixar al descobert les immenses mancances i dificultats que es troben els països pobres per sortir del cercle viciós de la misèria. És cert que la comunitat internacional, també Mataró i les seves entitats, va reaccionar amb celeritat i l’ajuda humanitària es va mobilitzar per intentar pal·liar les conseqüències del desastre. Però també s’ha posat de manifest les immenses carències polítiques, econòmiques i socials que fan gaire impossible el progrés d’aquests països. És en aquest punt on torno a insistir que cal posar també l’accent de les polítiques i les accions solidàries, que si per un costat han de procurar atendre les necessitats més bàsiques de les persones, per l’altre han de crear les condicions imprescindibles a nivell internacional que permetin el desenvolupament equilibrat i sostenible de tots els pobles del món.

La creació de nous escenaris internacionals, amb un nou ordre econòmic que impossibiliti situacions com l’actual de crisi financera i econòmica mundial, es fa imprescindible si volem superar els mals endèmics que impedeixen el desenvolupament. El drama d’Haití ens va colpir de manera directa i va mobilitzar les nostres consciències, no deixem però -i com recorda cada dia en Forges en els seus acudits- que l’oblit acabi guanyant la batalla i sobretot que acabem acceptant la fatalitat com ineludible. Cal canviar tot el que calgui perquè un nou Haití no es pugui repetir enlloc.

Per suposat que la majoria de persones que llegireu aquesta memòria ja ho sabeu tot això i esteu ben compromesos amb entitats i projectes solidaris però cal, i de manera continua, reflexionar i replantejar-nos el que estem fent. I sobretot cal pressionar en els àmbits i fòrums on es prenen les decisions econòmiques i geopolítiques per a que tinguin present la necessitat de canvis en profunditat si realment volem un món més just i solidari per tothom.