header-photo

Haikus de primavera -12-
Marges de camins

de lliris assenyalats

amb blaus de mar