header-photo

La feina per davant de tot

Amb una taxa d’atur del 20% no hi cap dubte que la creació de nous llocs de treball ha de ser la primera de les prioritats del govern municipal. Partíem d’una situació ja dolenta abans de començar la crisi com a resultat de l’enfonsament d’un sector econòmic clau per la ciutat com era el gènere de punt. La desaparició dels aranzels als productes tèxtils provinents de fora de la Unió Europea que la Organització Mundial del Comerç va aprovar l’any 1995, amb una moratòria de 10 anys que van ser absolutament desaprofitats pels governs de Brussel·les, Espanya o Catalunya, va posar en una greu situació tot el tèxtil europeu, espanyol i català i que a Mataró va significar la destrucció de molts llocs de treball.

És doncs amb aquest apunt de base on cal situar les polítiques que des del govern municipal hem impulsat durant aquests anys: la formació i reciclatge dels treballadors, el foment de la emprenedoria i la diversificació de l’economia de la ciutat. Amb apostes estratègiques de la magnitud econòmica del Tecnocampus, la nau Minguell, el Centre de Negocis del Rengle, la reforma de la plaça de Cuba i la vinguda futura del Corte Inglés a Mataró. Totes aquestes actuacions han ajudat a que Mataró sigui la sisena de les vint-i-tres ciutats més grans de Catalunya en les que menys ha crescut el percentatge d’atur.

Ara cal seguir treballant per garantir la viabilitat econòmica de les empreses de Mataró i el Maresme i per generar nous llocs de treball. Això passa per desenvolupar un model de ciutat que econòmicament sigui innovadora i amb capacitat de posar valor afegit a tots els productes i serveis que generem. Mataró ha de continuar sent una ciutat industrial i aprofitar al màxim les potencialitats dels seus polígons industrials. Però també ha de seguir apostant per ser una ciutat multiserveis. Serveis a les persones, a les empreses i als emprenedors i consolidant el seu caràcter de capital territorial. El comerç juga un paper importantíssim que quedarà fortament reforçat amb la vinguda del Corte Inglés i sense voler entrar en el joc de les acusacions tothom sap a Mataró qui ha treballat sempre per possibilitar-ho i qui mai ha votat a favor i fins i tot s’ha manifestat en contra.

Mataró ha de jugar també, i fer-ho amb el conjunt de la comarca, les potencialitats que ens dona ser una ciutat important al costat del mar, amb una gastronomia excel·lent, un calendari de festes molt interessant i una activitat cultural creixent que cal situar també en l’agenda dels esdeveniments culturals importants de Catalunya. El Museu Bassat o el festival Shakespeare en són un bon exemple. Hem creat les oportunitats i ara cal saber aprofitar-les. D’aquesta crisi ens hem sortirem, i hem de fer-ho tots junts, amb esforç, treball, austeritat, coratge i confiança en nosaltres mateixos.


Escrit publicat a la web Matarónotícies.cat