header-photo

Tanka d'estiu -3-


Les efímeres

geometries dels camps

fileres mortes

traçades per la dalla

en els mars vius d’herba