header-photo

A favor de Mataró

Clarament i sense embuts, la proposta d’un Pacte econòmic, social i per l’ocupació que el PSC ha presentat aquests dies té la voluntat d’anar a favor de Mataró. En uns  moments especialment difícils, en els que la crisi econòmica no afluixa i es manifesta cruelment amb taxes altíssimes d’atur, cal fixar clarament els objectius econòmics pel futur immediat. I aquests objectius no poden ser més que els de la reactivació econòmica de la ciutat i la creació de nous llocs de treball. Aquesta ha de ser la prioritat de les prioritats i en això hem de centrar l’acció política del consistori. Perquè també des del món local es pot treballar per l’economia de la ciutat.

Cert que són les empreses qui creen els llocs de treball, però també és cert que ens calen nous projectes que ajudin a tirar del carro i a situar a Mataró en millors condicions econòmiques que les actuals. Cert també que no partim de zero. Les apostes estratègiques que la ciutat ha fet en els darrers anys (Tecnocampus, Corte Inglés, Plaça de Cuba, ….) i que ara ja ningú discuteix, són una base sòlida sobre la que bastir un nou horitzó per la ciutat pels propers anys. Una economia diversificada, que segueixi fonamentada en els sectors industrials tradicionals, en la nostra capitalitat com a ciutat de serveis i comercial, que exploti al màxim la condició de ciutat marítima, que jugui a fons les seves cartes comarcal i metropolitana, que tingui ben present l’eix Mataró-Granollers, que aprofiti les seves universitats i faci també de la cultura un motor econòmic. Una ciutat que ha apostat per la innovació com a element transversal del seu teixit econòmic i que busca nous impulsos en sectors com l’economia verda.

I per això, ara més que mai, ens calen diàleg, unitat i concertació. Diàleg entre els grups polítics i amb els agents econòmics i socials per definir el model econòmic en el que s’ha de fonamentar la nostra economia futura. Unitat per determinar les prioritats i consensuar les accions a realitzar. Concertació entre iniciativa pública i privada per materialitzar nous projectes empresarials i crear ocupació.

Presentem doncs una proposta per tal que el govern municipal, que és a qui correspon, impulsi un ampli acord a favor de Mataró. Una proposta ben oberta i que sigui capaç de generar, primer el debat, després el consens i per últim les accions necessàries per superar la situació actual i projectar la ciutat en el futur immediat.

Escrit publicat a Capgròs.com